• Instruction
 • การเลือกดู Wireless Network (WiFi) ที่ให้บริการในพื้นที่นั้นๆ
 • การเชื่อมต่อ (Connect) เพื่อเข้าใช้บริการ 3BB WiFi
 • การ Log In เพื่อเข้าสู่เวปไซด์
 • การ Log out เพื่อหยุดใช้งาน
 • สำหรับอุปกรณ์ Mobile ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้
 • การตั้งค่า WiFi ของมือถือ (WiFi setting on mobile) ภาษาไทย / English
 • Instruction : 3BB WiFi - Online Payment
 • ขั้นตอน และข้อมูลสำคัญในการแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการ 3BB WiFi
 • รายละเอียดการสมัครใช้บริการ 3BB WiFi


  1 . Instruction
   

  การตรวจสอบว่า Notebook หรือ PC ของท่านมีอุปกรณ์ Wireless หรือไม่ ตรวจสอบว่า Notebook หรือ PC ของคุณมีอุปกรณ์ Wireless หรือไม่ โดยดูที่ task bar มุมขวาล่าง

  ถ้าไม่พบ Icon ดังกล่าว คลิกที่ Start > เลือก Connect To > เลือก Show all connections

   

  หัวข้อ LAN or High-Speed Internet จะแสดง Icon Wireless Network ดังรูป


    <กลับขึ้นด้านบน>
  2 . การเลือกดู Wireless Network (WiFi) ที่ให้บริการในพื้นที่นั้นๆ
   

  กรณีที่คุณยังไม่ได้ Connect เข้า Network ตัว Icon จะมีรูปกากบาทสีแดง ดังรูป

   

  คลิกขวาที่ Icon และเลือก View Available Wireless Networks ดังรูป

   

  คลิกที่ Refresh network list ก่อน เพื่อให้ Wireless Network ค้นหา SSID ทีต้องการ


    <กลับขึ้นด้านบน>
  3 . การเชื่อมต่อ (Connect) เพื่อเข้าใช้บริการ 3BB WiFi
   

  เมื่อพบ SSID ที่ต้องการ 3BB_WiFi เลือกที่ SSID นั้น แล้วกด Connect

   

   

   

  กดเลือก Connect Anyway

   

  เมื่อ Connect สำเร็จ SSID ที่คุณเลือกจะ ขึ้นสถานะ Connected ที่มุมขวาบน


    <กลับขึ้นด้านบน>
  4 . การ Log In เพื่อเข้าสู่เวปไซด์
   

  เมื่อเปิดโปรแกรม Internet Explorer จะพบหน้า Login ดังรูปเพื่อให้ใส่ Username และ Password แล้วคลิก Log In


  Session time คือระยะเวลาที่เชื่อมต่อ
  Remaining Session คือระยะเวลาคงเหลือที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าในบัตร หรือ จำนวนชม.ที่กำหนดไว้ของแต่ละแพคเกจของสมาชิก โดยมีการกำหนดการใช้งานต่อครั้งที่ 3 ชม. หากมูลค่าในบัตรหรือจำนวนชั่วโมงในแพคเกจยังเหลืออยู่ก็สามารถ Log in ใหม่ได้


    <กลับขึ้นด้านบน>
  5 . การ Log out เพื่อหยุดใช้งาน
   

  พิมพ์ URL : http://www.3bbwifilogout.com และเมื่อ Log out สำเร็จจะขึ้นหน้าจอ ดังรูป


    <กลับขึ้นด้านบน>
  6 . สำหรับอุปกรณ์ Mobile ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้
   

  ขอแนะนำให้ใช้ OPERA Browser โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก กดที่นี่


    <กลับขึ้นด้านบน>
  7 . การตั้งค่า WiFi ของมือถือ (WiFi setting on mobile) ภาษาไทย / English
   

  กดดาวน์โหลดการตั้งค่า WiFi ของมือถือ  ภาษาไทย

  Download document WiFi setting on mobile  English


    <กลับขึ้นด้านบน>
  8 . Instruction : 3BB WiFi - Online Payment
   

  Click here to download an Instruction : 3BB WiFi - Online Payment


    <กลับขึ้นด้านบน>
  9 . ขั้นตอน และข้อมูลสำคัญในการแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการ 3BB WiFi
   

  เมื่อท่านพบสิ่งที่ขัดข้องต่อการใช้งาน 3BB WiFi เช่น Log in ไม่ได้, เกาะสัญญาณ 3BB WiFi ไม่ได้
  ขอให้ท่านส่งรายละเอียดปัญหามาที่ contact@3bbwifi.com พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ชื่อของสัญญาณ 3BB WiFi หรือ SSID
  - Username ของ 3BB WiFi
  Username และ ชื่อสัญญาณ (SSID) สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนของจุด WiFi ที่มีปัญหา เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ


    <กลับขึ้นด้านบน>

 • WiFi แรงสูงสุดถึง 4 Mb ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กว่า 50,000 จุด

  >> วิธีสมัคร 3BB WiFi ?

  วิธีสมัคร 3BB WiFi รายเดือนสำหรับลูกค้า 3BB สามารถสมัครได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 3BB
  ที่บ้านเท่านั้น โดยค่าบริการรายเดือนอยู่ที่ 99 บาท/เดือน(ไม่รวม Vat.)

  >> ใช้งาน 3BB WiFi ได้ที่ไหนบ้าง ?

  สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่กับพื้นที่ให้บริการมากกว่า 50,000 จุด ทั่วประเทศ หรือ พื้นที่ที่มีสัญญลักษณ์ WiFi
  >> วิธีการตั้งค่า 3BB WiFi

  - iPhone
  - iPad
  - Blackberry OS Ver. 5.0
  - Blackberry OS Ver. 6.0
  - Android
  - Windows Mobile
  - Nokia_Symbian
  - Notebook_Netbook (Windows XP)

  >> วิธีชำระค่าบริการ 3BB WiFi

  ชำระค่าบริการพร้อมบิลค่าบริการ 3BB รายเดือน โดยสามารถชำระค่าบริการ 3BB WiFi ได้ที่
  - 3BB Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ
  - เคาน์เตอร์เซอร์วิส

  >> วิธียกเลิกบริการ 3BB WiFi

  แจ้งยกเลิกผ่าน Call Center 1530 ก่อนรอบบิลถัดไปภายใน 7 วัน
  หากไม่ทำการแจ้งยกเลิก ระบบจะคิดค่าบริการในเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ ในราคาปกติ ( 99 บาท/เดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  *หมายเหตุ กรณียกเลิก 3BB Broadband บริษัทฯ ถือว่าบริการ 3BB WiFi จะสิ้นสุดลงด้วย   

   
  Jasminewww.tlcthai.com3BB Broadband Internet ADSL 10 Mb??????????????????