การตั้งค่าใช้งาน Internet ผ่าน 3BB WiFi Windows Mobile 6.5

1. เลือกไปที่เมนู Settings > Connections >
Wireless Manager > WiFi >On กด Done


2. เลือกไปยังเมนู Settings > Connections > WiFi


3. เครื่องจะทำการค้นหาสัญญา Wireless ในบริเวณนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้เลือกไปที่ “@ 3BB WiFi


4. กดปุ่ม Next จนกว่าจะพบคำว่า Finish


5. เลือกไปยัง @ 3BB WiFi กดปุ่ม Connect ตัวเครื่องฯ จะเริ่มขั้นตอนการเชื่อมต่อ รอจนสถานะด้านล่าง AISWifi
เปลี่ยนเป็น Connected ดังรูป

การใช้งาน Internet
1. เมื่อเชื่อมต่อ WiFi ได้แล้ว ที่หน้าจอหลัก ให้เลือกเปิด Browser และทำการพิมพ์ Website ที่ต้องการใช้งาน
ระบบจะทำการ Redirect ไปยังหน้าจอเพื่อให้ใส่ Username และ Password เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งาน