การตั้งค่าใช้งาน Internet ผ่าน 3BB WiFi
Notebook & Netbook [Windows XP]

1. เปิดสัญญาณ Wi-Fi ที่เครื่องฯ Notebook หรือ Netbook จากนั้นทำการ Double คลิ๊กที่ไอคอน Wifi ให้เลือกไปยัง View Wireless Networks2. เลือกไปที่เมนู Wi-Fi


2. เครื่องจะทำการค้นหาสัญญา Wireless ในบริเวณนั้น เลือกไปที่ “@ 3BB WiFi” และกดปุ่ม Connect


รอจนสถานะด้านล่าง @ 3BB WiFi เปลี่ยนเป็น Connected ดังรูป


การใช้งาน Internet
เมื่อเชื่อมต่อ WiFi ได้แล้ว ที่หน้าจอหลัก ให้เลือกเปิด Browser และทำการพิมพ์ Website ที่ต้องการใช้งาน
ระบบจะทำการ Redirect ไปยังหน้าจอเพื่อให้ใส่ Username และ Password เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งาน