การตั้งค่าใช้งาน Internet ผ่าน 3BB WiFi IPhone 4

1. เลือกที่ไอคอน Settings


2. เลือกไปที่เมนู WiFi


3. เปิดสัญญาณ WiFi โดยเลือก
เปิด WiFi จาก “OFF” เป็น “ON”


4. เครื่องจะทำการค้นหาสัญญา Wireless ในบริเวณนั้น
เมื่อเสร็จแล้วให้เลือกไปที่ “@ 3BB WiFi


การใช้งาน Internet
เมื่อเชื่อมต่อ WiFi ได้แล้ว ที่หน้าจอหลัก ให้เลือกเปิด Safari Browser ทำการพิมพ์ Website ที่ต้องการ
ใช้งาน ระบบจะทำการ Redirect ไปยังหน้าจอเพื่อให้ใส่ Username และ Password เพื่อตรวจสอบสิทธิ์
ในการใช้งาน