การตั้งค่าใช้งาน Internet ผ่าน 3BB WiFi IPad

1. เลือกที่ไอคอน Settings


2. เปิดสัญญาณ WiFi โดยเลือกเปิด WiFi จาก “OFF” เป็น “ON”


3. เครื่องจะทำการค้นหาสัญญา Wireless ในบริเวณนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้เลือกไปที่ “@ 3BB WiFi


การใช้งาน Internet
เมื่อเชื่อมต่อ WiFi ได้แล้ว ที่หน้าจอหลัก ให้เลือกเปิด Safari Browser และทำการพิมพ์ Website
ที่ต้องการใช้งาน ระบบจะทำการ Redirect ไปยังหน้าจอเพื่อให้ใส่ Username และ Password
เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งาน