การตั้งค่าใช้งาน Internet ผ่าน 3BB WiFi BlackBerry OS version 6.0

1. กดปุ่มเมนู 2 ครั้ง แล้วเลือกไปที่ Manage Connections หรือ เลื่อนแถบ Highlight
ไปยังข้างบนสุดของหน้าจอแล้วคลิ๊ก 1 ครั้ง ดังรูป


2. เปิดสัญญาณ WiFi โดยทำเครื่องหมาย
ที่หน้าหัวข้อ WiFi


3. เลือกเมนู Set Up WiFi Network


3. จากนั้นบราวเซอร์จะแสดงหน้าให้ใส่ User และ Password เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งาน


การใช้งาน Internet
1. เมื่อเชื่อมต่อ WiFi ได้แล้ว เครื่องจะทำการเปิดหน้าบราวเซอร์ขึ้นมาอัตโนมัติ
หรือหากเข้าใช้งานบราวเซอร์เองครั้งแรก ให้กดปุ่ม Continue 2 ครั้ง


2. จากนั้นบราวเซอร์จะแสดงหน้าให้ใส่ User และ Password เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งาน