การตั้งค่าใช้งาน Internet ผ่าน 3BB WiFi BlackBerry OS version 5.0

1. กดปุ่มเมนู 1 ครั้ง แล้วเลือกไปที่ไอคอน
Manage Connections


2. เปิดสัญญาณ WiFi โดยทำเครื่องหมายที่หน้าหัวข้อ
WiFi แล้วเลือกไปที่ Set Up WiFi Network


3. เลือกไปที่ Scan For Networks เพื่อค้นหาสัญญาณ
WiFi ในบริเวณนั้น


4. เลือกไปที่ Hot Spot ที่ชื่อว่า @ 3BB WiFi


5. บันทึกชื่อ WiFi แล้วกดปุ่ม Next


การใช้งาน Internet
1. กดปุ่ม "WiFi Login" หลังจากบันทึกชื่อ WiFi แล้ว เพื่อเข้าใช้งาน หรือกด Cancel
เพื่อเข้าใช้บราวเซอร์ด้วยตัวเอง


2. เมื่อกดปุ่ม WiFi Login หรือครั้งแรกใช้งานบราวเซอร์ด้วยตัวเอง ให้กดปุ่ม Continue 2 ครั้ง
เมื่อมีหน้าเพจขึ้นมาดังรูป


3. จากนั้นบราวเซอร์จะแสดงหน้าให้ใส่ User และ Password เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งาน