พื้นที่ให้บริการ Lomsak Free WiFi
1. สวนดงตาล
2. สวนดงตาล
3. ศูนย์เยาวชน
4. สนามกีฬาข้างสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
5. สนามกีฬาข้างสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
6. สนามที่ว่าการอำเภอหล่มสัก+ถนนวจีบริเวณขายอาหาร
7. สนามที่ว่าการอำเภอหล่มสัก+ถนนวจีบริเวณขายอาหาร
8. สนามที่ว่าการอำเภอหล่มสัก+ถนนวจีบริเวณขายอาหาร
9. ศูนย์จราจร สภ.หล่มสัก
10. สำนักงานเทศบาล หลังเก่า
11. ลานหน้าวัดไพรสนฑ์
12. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล
13. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล
14. โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย+วิทยาลัยอาชีวศักษาฯ
15. โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย+วิทยาลัยอาชีวศักษาฯ
16. โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม
17. หอนาฬิกา+ถนนคนเดิน
18. หอนาฬิกา+ถนนคนเดิน
19. ตลาดน้อย ชุมชนสักงอย
20. โรงพยาบาลหล่มสัก